Geschäftsdeutsch praktisch 1:

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, je na svoji 148. seji dne 19. 4. 2012 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Urani list RS, št. 57/2006) ter pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list, št. 52/2011) sprejel sklep št. 6130-1/2012/47 o potrditvi učbenika: GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja.

 

Geschäftsdeutsch praktisch 2:

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, je na svoji 148. seji dne 19. 4. 2012 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Urani list RS, št. 57/2006) ter pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list, št. 52/2011) sprejel sklep št. 6130-1/2012/48 o potrditvi učbenika: GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 2, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja.
Sklep GDP 1.pdf 2.3MB
Sklep GDP 2.pdf 2.2MB