Založba Tangram je v slovenskem založništvu prisotna vse od leta 1989. Na področju učbeniškega gradiva, ima Založba Tangram, eno izmed vodilnih vlog pri izdajanju gradiv za poučevanje angleškega jezika.


Najobsežnejši projekt Založbe Tangram je skoraj tri desetletja trajajoč projekt Touchstone – učbeniški komplet za poučevanje angleškega jezika v tretji triadi osnovne šole, ki se skozi vsa leta neprestano dopolnjuje in vključuje najsodobnejše didaktične smernice. Uspešnost projekta je plod trdega dela vseh zaposlenih v podjetju, glavnega avtorja dr. Janeza Skele ter vseh soavtorjev učiteljev in profesorjev praktikov.


Vsi učbeniški programi založbe Tangram nastajajo v sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki na področju didaktike in učitelji ter profesorji praktiki, ki najbolje poznajo potrebe in posebnosti svojih učencev in dijakov, ki odraščajo v slovenskem okolju, pri učenju tujih jezikov.


Med pomembnejšimi učbeniškimi kompleti za poučevanje tujih jezikov je tudi učbeniški komplet avtorice Betine Dular Geschäftsdeutsch praktisch 1 in Geschäftsdeutsch praktisch 2 za poučevanje nemškega jezika kot drugi tuji jezik. Prav poseben primat ima v programu ekonomski tehnik ter turističnih srednjih šolah, uporabljajo pa ga tudi zdravstveni in drugi tehniki.