Prednosti učbeniškega kompleta


 • Ponuja »VSE V ENEM« (učbenik in delovni zvezek).
 • Uri bralno, pisno, govorno in slušno razumevanje.
 • Priložen je CD s slušnimi besedili in vajami.
 • Motivira z internetnimi naslovi za samostojno učenje.
 • Prijazen je do dijakov, ker je nastajal v razredu.
 • Je delo slovenske avtorice kot rezultat izkušenj dolgoletnega poučevanja in praktičnega dela v velikem izvoznem podjetju.


 Učbeniški komplet za nemški jezik  

Zgradba in vsebina


 • UVOD v učno enoto seznanja z vsebino vsake enote.
 • BESEDILA v obliki dialogov in tekstov pa povezuje zgradba, ki se kot rdeča nit vleče čez celoten učbeniški komplet ter se navezujejo na različne situacije doma, v šoli, v mestu, na potovanju, v podjetju, itd.. Posneta besedila so označena s simbolom.

 • Besedila, ki so posneta, so označena s simbolom.
 • NOVE BESEDE so zbrane ob besedilu in prevedene v slovenski jezik.
 
 • Sledijo VAJE bralnega razumevanja. SLOVNICA je ob besedilih ilustrirana s primeri, ki so podrobno razloženi v prilogi Grammatik mit Übungen.
 • INFO seznanja z dodatnimi informacijami o Nemčiji, njeni kulturi, prebivalcih itd.
 • WIEDERHOLUNG služi ponovitvi naučenega v vsaki lekcij.
 • REDEWENDUNGEN vsebuje fraze iz obravnavane teme s prevodi, ki zaokrožijo učno enoto.
 • ZNAM nam pove, kaj smo se naučili v tej lekciji.