Betina Dular, prof. in predavateljica višje strokovne šole


Naslov:     Ravenska pot 60 Škofljica


Telefon :   040 646074


E-mail :     betina.dular@gmail.com


Izobrazba :


  • diploma iz nemškega jezika s književnostjo in diploma iz angleškega jezika s književnostjo
  • opravljen strokovni izpit za učitelja splošno izobraževalnih in strokovno teoretičnih predmetov v srednjih šolah, delavskih univerzah in izobraževalnih centrih
  • naziv: svetnica
  • izvedenka za pedagoško področje


Delovne izkušnje :


Po končanem študiju germanistike sem se zaposlila v Iskri Avtomatiki kot samostojna prevajalka za strokovno literaturo. Prevajala sem priročnike za strokovna izobraževanja ter navodila in prospekte za izdelke, ki so jih prodajali na tujih trgih. Samostojno sem pripravila slovar strokovne terminologije. V tem času sem kot članica Društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev prevedla mnogo strokovnih člankov, ki so bili objavljeni doma in v tujini. Aktivno sem sodelovala na mednarodnih projektih, posvetih in simpozijih.

Leta 1989 sem se zaposlila na Ekonomski šoli v Ljubljani kot profesorica nemškega in angleškega jezika. Vsa leta pa sem poučevala tudi v oddelkih za odrasle ter vodila študijsko skupino učiteljev tujih jezikov.


Bogate izkušnje iz mojega trinajstletnega dela kot prevajalka na uvozno – izvoznem področju prenašam na dijake in študente v obliki konkretnih primerov iz poslovne prakse. Te izkušnje sem strnila v priročniku poslovne korespondence z naslovom Von der Anfrage bis zur Zahlung. V samozaložbi je izšel priročnik Mit Geschäftspartnern auf Deutsch, izdala sem gradivo Schritt für Schritt zum Geschäftserfolg, ki je potrjen učbenik za program višjih šol.

Sem soavtorica obsežnega e-gradiva Poslovno komuniciranje v tujem jeziku II ter avtorica strokovnega gradiva Nemški poslovni tuji jezik 1 za Višje strokovne šole.


Kadar govorim o sebi, lahko rečem, da sem vztrajna – poklicno in zasebno.


Nisem individualistka, saj imam velik krog prijateljev in družino, ki mi veliko pomeni.


Obožujem morje, ker mi daje energijo in glasbo vseh zvrsti, ki me pomirja, razveseljuje in dobro vpliva na moje razpoloženje.

Pri sodelavcih cenim pozitivno razmišljanje in humor, pri dijakih in študentih pa zanimanje za jezik, nove ideje, ustvarjalnost in smisel za skupinsko delo.


Želim, da bi vedno kot dobro uigran orkester prevzeli vsak svojo vlogo in se na koncu veselili skupnega uspeha.