V priponki so rešitve učbenika Geschäftsdeutsch praktisch, ki naj ti služijo kot pomoč pri učenju.